FIR-nieuws

Fédération International Résistance

Persbericht

“Ga zo door.” Met deze woorden sloot Heinrich Fink, voorzitter van de VVN-BdA, het congres over de geschiedenis voor de ruim 100 deelnemers, die op 3 oktober in het voormalig kamp Buchenwald aanwezig waren. Gedurende het hele weekend hadden jonge en oude antifascisten uit alle delen van het land gediscussieerd over het thema “Hoe gaat de volgende generatie om met de geschiedenis?”. Ook was er aandacht voor het zo langzamerhand wegvallen van ooggetuigen en het feit, dat de afstand in de tijd voor volgende generaties steeds groter wordt en of er nieuwe wegen en ingangen gevonden kunnen worden voor het verwerken van de geschiedenis in een antifascistisch perspectief. In dit kader moet ook bepaald worden welke ideologische tegenstellingen er in het historisch-politieke debat dreigen te gaan optreden onder meer in het omgaan met slachtoffers in de voorbereiding op 60 jaar bevrijding.
Het congres werd afgesloten met een verklaring:

Verklaring van de conferentie over geschiedenis van de VVN-BdA
De historisch-politieke discussies van de jaren 90 leverden enerzijds het volgende op:
- een openlijk veroordelen en belasteren van het antifascisme en alle pogingen tot verwerken van de geschiedenis vanuit een marxistisch standpunt
- een heropleving van de hypothese over een totalitair systeem, die inhield een vereenzelviging van nazi-verleden en DDR-geschiedenis
- intensieve pogingen om het verzet binnen de arbeidersbeweging uit de openbaarheid te verdringen
en anderzijds:
- een massaal zich bezighouden met dwangarbeid in vele steden en gemeentes
- het erkennen van slachtoffers van het nazi-regime, die tot nu toe niet in beeld waren (deserteurs, dienstweigeraars, homoseksuelen, slachtoffers van euthanasie e.a.)
- het debat over het aandeel van de Wehrmacht in de nazi-misdaden
- het zich bezighouden met de verantwoordelijkheid van de Duitsers voor de moord op de Europese joden
- de uitbreiding naar diverse vormen van herinnering aan vervolging en verzet in de afzonderlijke regio’s
Vandaag beleven wij een nieuwe fase in het historisch-politieke debat, dat ook, tijdens de voorbereiding op de 60e verjaardag van de bevrijding van fascisme en oorlog, gericht is op verbloeming en vergoelijken van de fascistische misdaden enerzijds en geschiedkundig verwerken van het fascistische verleden anderzijds.

Hierbij gaat het vooral om:
- het verdonkeremanen van de maatschappelijke oorzaken, die hebben geleid tot de opkomst van de nazi’s en het ontstaan van oorlog en volkerenmoord. Zij die van deze politiek profijt hadden en een groot deel van de daders worden zoveel mogelijk uit de openbaarheid weggehouden;
- het ononderbroken aanknopen aan de tradities van de daders, speciaal binnen de militaire tradities. Een geschiedenis, die op deze wijze wordt gerechtvaardigd, maakt het ook mogelijk om de Bundeswehr „zonder voorwaarden“ in te zetten op de plaatsen van inzet van de Wehrmacht;
- het in de propaganda afschilderen van de Duitsers als slachtoffers van een bommenoorlog, als slachtoffers van de geallieerde bezetting, als slachtoffers van „verjaging“ (= Vertreibung). Vragen over de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de gevolgen van de fascistische misdaden verdwijnen achter het begrip slachtoffer;
- het focussen in de geschiedenis van het Duitse verzet op de daden van de „elite“, terwijl het verzet „aan de basis“ en het georganiseerde politieke verzet van de arbeidersbeweging worden gemarginaliseerd.

Tijdens de voorbereiding op de 60e verjaardag van de bevrijding hebben wij behoefte aan openbaar en individueel gedenken aan vervolging en verzet in al zijn breedte en verscheidenheid. Wij werken samen met andere leden van de volgende generatie bij het zoeken naar eigen wegen voor het verwerken van onze eigen geschiedenis, waarin herinnering uit antifascistisch perspectief de boventoon voert.
Wij willen herinneringen ophalen aan alle mensen, die met inzet van hun leven en hun vrijheid verzet tegen het nazi-regime hebben gepleegd. De Duitse tegenstanders van de nazi’s maakten, of zij nu streden in Duitsland of in de bezette gebieden, deel uit van de wereldwijde coalitie tegen Hitler.
Wij roepen iedereen op om historische verjaardagen niet alleen als gedenkdagen te vieren. Deze dagen zijn een uitdaging tot politiek optreden in de strijd tegen de huidige heropleving van nazisme, nationalisme, racisme en antisemitisme in politiek en maatschappij.

Weimar-Buchenwald, 3 oktober 2004

 

AFVN