Berichten van de

Fédération International Résistance
Verslag van het 14e Congres van de F.I.R.

19 en 20 oktober 2007 in de Universiteit van Athene

Aanwezig waren (tussen haakjes het aantal organisaties van dat land): Griekse organisaties (4), Cyprus, Portugal, Bulgarije, Rusland (veteranen), Oekraïne (partizanen), Hongarije, Servië, België (2), Duitsland (4), Denemarken, World Federation of Democratic Youth WFDY (Cuba).
Vertegenwoordigers van Albanië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië kregen geen inreisvisum in het EU-land Griekenland. Naar aanleiding daarvan zal Secretaris-generaal, Ulrich Schneider, een protest indienen bij de EU. Afwezig (met melding of ingezonden stuk): Spanje, Italië, Oostenrijk en Frankrijk (2). Namens de AFVN/BvA was Piet Schouten gedelegeerde op het congres.

Persoonlijke directe contacten zijn verstevigd – in naam van de AFVN/BvA met:
1 Michel Vanderborght, voorzitter FIR;
2 Jean Cardoen, directeur van het Instituut van Veteranen en Oorlogsinvaliden, slachtoffers van de oorlog; IV-INIG (Ministerie van Defensie, België)
3 Ulrich Schneider, Secretaris-generaal van de FIR;
4 VvN/BdA (http://www.vvn-bda.de/bund/start.php3 ) Spanienkämpfer, http://www.spanienkaempfer.de/ );
5 RombergPark Komitee http://www.wir-falken.de/impressum.html
6 Arelio Santos van Portugese Antifascisten
Duitsland, Portugal en Griekenland hadden een jeugdige afgevaardigde.

Dr. Ulrich Schneider
Dr. Ulrich Schneider, secr. gen. van de FIR

Het congres werd vrijdag 19 oktober geopend met inleiding, begroetingen en financieel verslag. Er was voor elke organisatie een map een headset voor de vertaling. Ieder land kon een spreker leveren met spreektijd van 10 minuten. Daar na sprak Ulrich Schneider met een begroeting van o.a. de VN, die helaas niet aanwezig was, wel de FIR feliciteerde met het 20-jarig bestaan als Vredesboodschapper van de VN!

Voor de pauze speelde een Grieks ensemble antifascistische liederen (uit volle borst zongen de Grieken mee en anderen volgden). Dezelfde avond speelden ze nog gedurende een kwartier lang en brachten volop stemming in het congres. De avond werd voortgezet met een welkomstspeech van Michel Vanderborght, voorzitter van de FIR.

De 2e Congresdag stond in het teken van de politieke debatten en voorstellen (zie verklaring van de FIR). De bijdrage namens de AFVN/BvA bevatte voorstellen en verklaring over de vreemdelingenhaat (xenofobie), met name over de stemmingmakerij tegen moslims, de situatie in Nederland en het gevaar van extreemrechtse, populistische partijen zoals van Wilders en Verdonk. Met instemming werd door het Congres een clausule over xenofobie in de FIR verklaring ingebracht. Wederom werd een appel gedaan aan de jongeren in alle landen om in de nationale verenigingen actief te worden.

november 2007
De Anti Fascist
18

 

De FIR heeft de afgelopen jaren vele lidorganisaties kunnen bezoeken en tijdens openbare herdenkingsbijeenkomsten hebben leden van het Executief Comité gesproken. We noemen er een paar: deelname in Moskou aan de 60e verjaardag van de overwinning op Hitler-Duitsland, Wereldjeugdfestival in Caracas, Venezuela, Dimitrov-conferentie in Bulgarije, Internationale Conferentie 2005 in Boedapest, POAO-conferentie in Athene, bezoeken aan Cyprus, Israël en Balkanlanden door de vicepresident. In het voorjaar was voorzitter Michel Vanderborght op bezoek bij de Italiaanse ANPI.

Concrete afspraken en besluiten:
• Algemene verklaring van de FIR “Creating a new World of peace and freedom”, anti-racisme, tegen elke vorm van xenofobie, tegen de toenemende repressie in Europa etc. Zie pagina 20.

• In april 2008 wordt een Internationale Conferentie voor 1000 jongeren georganiseerd in de voormalige concentratiekampen Buchenwald-Dora (door België, Duitsland en Rusland) Zie kader hieronder.

• Verklaring tegen oorlog van de VS en haar allies tegen Irak en Afghanistan

• De VvN/BdA roept alle deelnemers op tot steun aan de campagne “NONPD” die zij in Duitsland met succes samen met vakbonden en kerken houden

• Meer jongerenorganisaties betrekken bij het antifa-werk (zoals in Duitsland en Hongarije het werken op middelbare scholen!)

• Steun aan WDFY-werk en solidariteit met de vijf in de VS geïnterneerde Cubanen.

Gekozen in het Executief Comité werden: Ulrich Schneider, secr-gen., Michel Vanderborght, voorzitter (Front de l’Indépendance), Vilmos Hanti, vice-president (MEASZ, Hongarije) Generaal Bogdonow, Ilja Kremer, Rusland (comité der veteranen), Christos Tsintzilonis, (PEAEA, Griekenland) Heinz Siefritz, kassier.

Universiteit Athene

De hartverwarmende gastvrijheid van de Griekse organisaties heeft bijgedragen tot succesvolle, interessante congresdagen met volop gelegenheid tot uitwisseling van ideeën over de antifascistische strijd in elk afzonderlijk land.

 

 

Universiteit Athene


We roepen ieder die belangstelling heeft op – vooral de jongeren – tot deelname aan de conferentie in Buchenwald-Dora van 12-16 april 2008. Er zullen workshops gehouden worden en het is een unieke mogelijkheid voor ontmoeting met antifascistische jongeren uit geheel Europa en Rusland. Contactpersoon voor Nederland is:
Piet Schouten, telef. 033 2860271.
De gemeente Weimar draagt zorg voor overnachtingen in een jeugdhotel of bij particulieren. Voor een tegemoetkoming in de reiskosten zal voor de jongeren een fonds beschikbaar komen.
De poort van het KZ Buchenwald
De poort van het KZ Buchenwald, met op het toegangshek de tekst "JEDEM DAS SEINE". Het buitenlager Mittelbau-Dora ligt ook in Weimar. De bij ons tegen kostprijs verkrijgbare DVD "Het verhaal van Pieter de Jong" gaat over zijn ervaringen als KZ-gevangene in Mittelbau-Dora.

november 2007
De Anti Fascist
19

 

Verklaring van het 14e FIR Congres

62 jaar na de militaire overwinning op het fascisme in Duitsland en in geheel Europa zien we een politiek ambivalente ontwikkeling

Dit zijn de positieve ontwikkelingen:

- politieke groeperingen krijgen meer invloed waaruit volgt dat conflicten binnen en buiten Europa in toenemender mate worden opgelost door vreedzame beslissingen;
- maatschappelijke bewegingen van diverse politieke richtingen zetten zich actief in tegen racisme en neofascisme;
- een kritische houding tegenover de antisociale consequentie van globalisering wordt ondersteund door brede groeperingen in de maatschappij, terug te vinden in vele manieren van vreedzaam protest.

Aan de andere kant zien we de gevaren:

- dat Europese regeringen zich oriënteren op het ‘Fort Europa’ en dat zij in plaats van vrijheid voor alle burgers te garanderen hun militaire positie in de wereld versterken;
- we ervaren de toegenomen pogingen van de VS regering om te komen tot een militaire en politieke heerschappij over de gehele wereld;
- in Europa en de rest van de wereld zijn de regels tot liberalisering van de economie belangrijker geworden dan de sociale rechtvaardigheid voor de mensen. Steeds meer mensen dreigen in een sociaal isolement te geraken, wat een vruchtbare bodem biedt voor extreemrechts populisme en vreemdelingenhaat;
- Hoewel de neoliberale Europese ‘Grondwet’ sneuvelde vanwege het verzet van vele inwoners, trachten conservatieve politici de deur op een kier te zetten aan de rechterzijde met gebruikmaking van de doctrine van ‘totalitarisme’ (op één lijn plaatsen van communisme en fascisme) en direct anticommunisme.
- De herdenking van het antifascistische verzet van burgers en militairen wordt zwartgemaakt in diverse Europese landen. Een zichtbare indicatie daarvan was de vernietiging van het monument ter nagedachtenis aan het Sovjetleger in het centrum van Talinn. In andere delen van Europa worden antifascistische monumenten fysiek of ideologisch aangevallen.

Een dergelijk Europa, een dergelijk wereld beantwoordt niet aan de doelstellingen, die we gesteld hebben in de tradities van het antifascisme.
‘Het creëren van een nieuwe wereld van vrede en vrijheid’ betekent voor ons:

- Opbouw van voorwaarden voor democratie en sociale rechtvaardigheid, zodat alle mensen gelijke kansen krijgen en meedelen met de rijkdom van de maatschappij, zekerheid op werk met voldoende sociale voorwaarden en kansen tot sociale deelname voor alle mensen – ongeacht hun nationaliteit, geslacht of geloof;
- Herdenking van de rol van de mensen die voor de bevrijding van het fascisme vochten. Dit houdt tevens in dat de sociale rechten van slachtoffers en verzetsmensen gewaarborgd moeten worden in diverse structuren van de anti-Hitler-coalitie;
- Bescherming van een ieder die slachtoffer is van racisme, antisemitisme en xenofobie. Alle activiteiten, groeperingen en partijen, die neofascistische en racistische posities innemen, dienen buiten de wet gesteld en verboden te worden.

Fundamenteel betekent dit tevens dat militaire operaties in de buitenlandse politiek tegen de vitale belangen van de mensheid zijn. Als ‘Vredesboodschapper van de Verenigde Naties’ komen wij telkens weer op voor niet-militaire oplossingen in conflicten. Daarom zien wij de plannen van de regering van de VS voor plaatsing van een raketafweersysteem in Polen en de Tsjechische Republiek als een directe bedreiging voor de vrede en veiligheid. Dit staat in schril contrast met het begin van een vreedzame buitenlandse politiek in Europa.

In die zin zien wij des te meer – ook 62 jaar na de bevrijding van het Hitlerfascisme en oorlog – de noodzaak om te blijven strijden voor de complete vernietiging van het fascisme met alle wortels en te streven naar een nieuwe wereld van vrede en vrijheid.


november 2007
De Anti Fascist achterpagina
20