Berichten van de

Fédération International Résistance

PERSBERICHT

FIR protesteert tegen schennis oorlogsmonument in Estland

In een brief van de voorzitter van de FIR, Michel Vanderborght, aan de Estlandse regering protesteert de Internationale Federatie van Verzetsmensen (FIR), koepelorganisatie van oud-verzetsstrijders, partizanen, leden van de anti-Hitlercoalitie, vervolgden door het naziregime en antifascistische organisaties in Europa en Israël, tegen de verplaatsing van het herdenkingsmonument van de Sovjet-Unie in de hoofdstad van Estland Tallinn.
“We zien een rampzalige geschiedvervalsing van de antifascistische strijd door deze daad, wanneer dit monument uit het straatbeeld van Talinn zal verdwijnen met als motivatie als zou het gaan om een symbool van ‘Russische bezetting “, onderstreepte algemeen secretaris van de FIR Dr. Ulrich Schneider.

Het staat in schril contrast met de geciviliseerde omgang met de graven van de soldaten van de Tweede Wereldoorlog en de herinnering aan hen, die hun leven riskeerden en gaven om Europa - niet alleen Estland – te bevrijden van het juk van de Nazi-barbarij. In alle Europese landen worden alle daartoe bestemde plaatsen beschermd, zij vallen onder de verantwoordelijkheid van de landelijke autoriteiten om te behouden en te onderhouden. Het is niet alleen een verplichting tegenover de mensheid, het beantwoordt aan het vooruitzicht dat het nieuwe Europa opgericht kon worden op de fundamenten van de antifascistische strijd voor vrijheid van de volkeren. Degene die deze herinnering willen uitwissen, schenden de democratische grondslag van Europa. Zulk een schending van het monument laat die “spirit van respect”, ontbreken die VN Secretaris-generaal Ban Ki Moon van alle betrokkenen eiste in het debat rond dit gedenkteken.
“We voelen ons door de regering van Estland bewust misleid. De Estlandse regering beantwoordde nog in maart een kritische nota van de FIR, waarin de president van Estland verklaarde dat hij het wetsontwerp ter verplaatsing van het Sovjetmonument niet tot uitvoering zou laten brengen, omdat die wetgeving in strijd is met de diverse paragrafen in de Grondwet” onderstreept de FIR.


Was getekend,
Dr. Ulrich Schneider
Algemeen secretaris van de FIR


mei 2007
De Anti Fascist achterpagina
10