FIR-nieuws

Fédération International Résistance

Dag van de bevrijding - 8 mei 2005 - dag van de overwinning

Zestig jaar geleden beleefde de mensheid op 8 mei 1945 de totale militaire overwinning op het Duitse fascisme. Deze dag is de dag van de overwinning op het regime van het Hitler-fascisme, dat niets menselijks meer had:
- Dat politieke tegenstanders en andersdenkenden marginaliseerde, vervolgde en gevangen zette,
- Dat miljoenen mensen vermoordde enkel vanwege hun behoren tot een - deels kunstmatig bepaalde - etnische minderheid, zoals Joden, Sinti, Roma en Slavische volken,
- Dat alle buurlanden in Europa en zelfs landen en volkeren in andere delen van de wereld blootstelde aan oorlog, bezetting en vernietiging; aan een oorlog die 50 miljoen mensen het leven kostte.

De fascistische plannen voor een wereldheerschappij werden gestopt door het gezamenlijk optreden van de anti-Hitlercoalitie. De soldaten van de geallieerde legers, vooral die van het Sovjet-leger, waren degenen, die de grootste last van de oorlog droegen, die deze dreiging ook militair wisten neer te slaan.
De partizanen en verzetsstrijders in alle landen, die door het Duitse fascisme werden bezet, waren degenen, die hun leven op het spel zetten voor de vrijheid van hun vaderland.
Ook Duitse antifascisten maakten deel uit van deze anti-Hitler-coalitie; zij streden, illegaal in Duitsland, in de gelederen van de partizanen of samen met de geallieerde strijdkrachten, voor de bevrijding van hun eigen land.

Daarom is 8 mei 1945 de dag van de bevrijding:
- voor alle volkeren die door het Duitse fascisme werden bedreigd;
- voor de gevangenen in de fascistische concntratiekampen, die zelfs nog in de doodsstrijd van het nazi-regime op dodenmars werden gezet;
- voor de dwangarbeiders, die moesten zwoegen als slaven in de diverse takken van de Duitse industrie, in de landbouw en de oorlogsindustrie;
- voor de tegenstanders van de nazi’s in Duitsland.

Op deze 60e dag van de bevrijding gedenken wij:
8 mei 1945 betekent het begin van een nieuwe politiek in de internationale betrekkingen.
Het gezamenlijk optreden van alle tegenstanders van de nazi’s legde de basis voor het oprichten van de Verenigde Naties en het vastleggen van de grondbeginselen van het volkenrecht, die de basis vormden voor de vervolging en veroordeling van de grootste oorlogsmisdadigers in het proces van Neurenberg.

Het gezamenlijke parool van alle antifascisten was toen “nooit meer!” Dat is onze plicht voor nu en in de toekomst.

Samen met de huidige generaties voeren wij actie:
- tegen neofascisme en rechts-extremisme;
- tegen vreemdelingenhaat, racisme en antisemitisme;
- tegen oorlog en terrorisme en de oorzaken daarvan in onze maatschappij.

Op grond van de gezamenlijke strijd tegen de fascistische barbarij zetten de aangesloten verenigingen van de F.I.R. zich
tegenwoordig in:
- voor vrede;
- voor politieke en sociale mensenrechten;
- voor democratie.

Zo bouwen wij aan een “ nieuwe wereld van vrede en vrijheid!”

Flyer 8 mei
F.I.R., Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin, Duitsland

 

AFVN