FIR-nieuws

Fédération International Résistance

FIR-Conferentie Najaar 2008

Op 10 december 2008 wordt de 60ste verjaardag gevierd van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Deze verklaring werd aangenomen door de Algemene vergadering van de Verenigde Naties (A/RES/217, 10 december 1948). Het document is van algemeen belang voor de politieke ontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog. Het is het resultaat van het gemeenschappelijke optreden van volkeren en staten van de anti-Hitler-coalitie, die door middel van deze verklaring maatstaven wilden laten gelden opdat nooit meer een dergelijk wreed regime de wereld zou bedreigen. Deze verklaring is ontstaan uit de gemeenschappelijke wil van de volkeren in de strijd tegen de bedreiging van fascistische barbarij. Het moest het verlangen van alle vredelievende mensen tot uitdrukking brengen voor een nieuwe wereld van vrede en vrijheid, zoals dat in de Eed van de overlevende gevangenen van het KZ Buchenwald staat omschreven.

Vanwege dit feit heeft de FIR besloten de conferentie van 2008 onder het volgende motto te organiseren:
“60 jaar VN-Verklaring van de mensenrechten en antifascistische politiek nu”

De conferentie zal op 18 en 19 oktober 2008 in Berlijn plaatsvinden.
De deelnemers worden op 17 oktober verwacht aangezien de 18e een volledig dagprogramma zal plaatsvinden.

Volgens de huidige planning zal de conferentie geopend worden door vertegenwoordigers van de UNO, het Europese parlement en met een bijdrage van een professor in volkerenrecht. Aansluitend zullen alle deelnemende organisaties discussiëren over het belang van de mensenrechtenverklaring voor onze tegenwoordige en toekomstige activiteiten. Daartoe zijn niet alleen de bij de FIR aangesloten organisaties uitgenodigd, maar ook organisaties en bewegingen die bereid zijn op dit gebied met ons samen te werken.

Om alle organisaties in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan deze conferentie, zet de FIR zich in voor financiële ondersteuning vanuit politieke en andere bronnen in Duitsland en geheel Europa.

Nadere bijzonderheden over de conferentie verschijnen op de website van de FIR www.fir.at en zullen verkrijgbaar zijn bij de contactpersonen van de FIR bij AFVN/BvA. De AFVN/BvA zal op de conferentie aanwezig zijn met minimaal 2 afgevaardigden.

Een samenvatting van de oorspronkelijke verklaring die voor iedereen goed te lezen is vindt U op: http://www.youngamnesty.nl/studenten_info

Zie ook pagina 20

 


augustus 2008
De Anti Fascist achterpagina
18