Berichten van de

Fédération International Résistance

 

Het 14e Congres van de FIR zal plaatsvinden op 19 en 20 oktober 2007 in Athene. Het komende congres zal een belangrijk signaal afgeven van de nieuwe plannen van de FIR. Drie jaar geleden werd daartoe de basis gelegd op het vorige congres en vervolgens werden twee indrukwekkende conferenties o.a. in Brussel1 georganiseerd waarbij de contacten tussen de aangesloten organisaties werden versterkt. In de nabije toekomst wordt het als voornaamste taak gezien om de FIR en de lidorganisaties te presenteren als een politieke macht van betekenis in de internationale gemeenschap.

De belangrijkste agendapunten tijdens het congres zijn:
       - Verslag van het politieke werk in de afgelopen jaren
       - Debat over de activiteiten in de landen van de lidorganisaties
       - Verkiezing van het uitvoerend bestuur en erelidmaatschap
       - Besluitvorming politieke verklaringen en Financieel verslag
       - Nieuwe leden van de FIR

Het congres zal ook in het teken staan van ‘FIR – 20 jaar vredesboodschapper van de Verenigde Naties’. De AFVN/BvA zal vertegenwoordigd zijn op het congres in Athene.
Voor de lezers geven we een terugblik op de Brusselse conferentie van 2006 waarvan de thema’s actueler zijn dan ooit en zodoende het komende congres kunnen voeden.
De afgelopen tijd zien politieke waarnemers in welke mate extreemrechtse krachten ondanks hun nationalisme internationale netwerken uitbreiden naar Europese maatstaven. De deelname aan marsen, bijeenkomsten met thema’s die de geschiedenis verdraaien en de vorming van een fractie in het Europese Parlement tonen aan hoe ver men is met de opbouw van een ‘bruine internationale’. Dit was de reden dat de Internationale Federatie van Verzetsstrijders (FIR)/Bond van Antifascisten in samenwerking met de Linkse Fractie in het EU-Parlement, de GUE/NGL, in mei 2006 een internationale conferentie hield onder de naam ‘Antifascisme in Europa’. (In de AntiFascist 2006-3 kunt u een samenvattend verslag terugvinden)
De bijdragen en onderwerpen op de conferentie, waaraan ca. 70 gedelegeerden uit meer dan 20 Europese landen, Israël en de VS deelnamen, waren veelzijdig, zoals ook de politieke uitdagingen van het antifascistische werk vandaag de dag zijn. Natuurlijk ging het om de ontwikkelingen van het neofascisme en het toegenomen rechtspopulisme in de Europese lidstaten, niet alleen in Midden- en Oost-Europa, maar ook in West-Europa. Welke rol uitvoering van vluchtelingenpolitiek door de staat in de groei van extreemrechtse politiek speelt, wat de groeiende gevaren zijn, die ontstaan zijn vanwege de imperialistische oorlogspolitiek van de VS, van de Europese Unie, werd door verschillende bijdragen verduidelijkt.
Verbonden met zulke ontwikkelingen van extreemrechts zijn de ideologische en politieke aanvallen op het antifascisme, zoals men die in de diverse Europese landen tegenkomt. Het gaat daarbij om het illegaal verklaren, maatschappelijke beperkingen en om het installeren van «nieuwe» beeldvorming van de geschiedenis. Het feit, dat vooral in Oost-Europa getracht wordt om de herinnering aan de antifascistische bevrijdingsstrijd uit te wissen en zelfs in het openbaar fascisten, collaborateurs, SS-ers als «nationale helden» vereerd worden, maakt duidelijk, in welke mate men de geschiedkundige perspectieven naar rechts wil verschuiven.
Het gaat er nu vooral om dat het idee levend gehouden moet worden van het antifascistische verzet door de herdenking van alle vrouwen en mannen die in het verzet – zelfs in de concentratiekampen - hun leven gegeven hebben voor de bevrijding van de mensheid van fascistische barbarij. Dat is de taak van de antifascistische organisaties, die de traditie van verzetsstrijders, partizanen, gedeporteerden en alle slachtoffers van het fascisme als ook de voormalige leden van de anti-Hitlercoalitie in stand houden. Hun activiteiten, die op de conferentie beschreven werd, zijn een bijdrage, antifascisme als internationalistische kracht tegen neofascisme, rechtspopulisme, racisme en anti-semitisme, tegen alle verrechtsing op te werpen. Op de conferentie werd veelvuldig ingegaan in diverse thema’s welke rol de huidige generaties antifascisten daarbij kunnen spelen. De meeste bijdragen tot de conferentie zijn in het Duits uitgegeven in boekvorm onder de titel «Antifaschismus in Europa». Het is een nuttig boekwerkje voor een ieder die zich als internationalist achter de antifascistische beweging stelt.


(Footnotes)
1) Conferentie mei 2006 ‘Antifascisme in Europa’ gehouden in het Europese Parlement. Voor belangstellenden is onlangs het Duitstalige boekje ‘Antifaschismus in Europa’ Michel Vanderborght/ Ulrich Schneider (hrsg.), Bonn 2007, ISBN 978-3-89144-383-5, 136 S. verschenen en is in beperkte oplage verkrijgbaar bij de AFVN/BvA. Prijs: 12 euro + porto.


augustus 2007
De Anti Fascist achterpagina
10