FIR-nieuws

Fédération International Résistance

AFVN protesteert tegen kwalificatie FIR

Eind mei ontving de AFVN van de FIR het volgende bericht:

Berlijn, 17 mei 2005

Geachte minister van BZ, O. Schily,

Verwonderd en verontwaardigd hoorden wij vandaag via de media, dat in het door u ingediende jaarverslag 2004 van de dienst voor “Verfassungsschutz” (een soort AIVD, vert.) onze organisatie, de Internationale Federatie van Verzetsstrijders - Bond van Antifascisten (FIR), onder de kop “links-extreem georiënteerd” wordt vermeld.
Wij verzetten ons ten stelligste tegen deze politieke discriminatie en eisen van u, dat u de betreffende dienst erop wijst, dat deze de FIR in de toekomst niet meer op een dergelijke wijze mag vermelden.
In het betreffende verslag is geen enkele aanwijzing te vinden of zijn concrete verwijten opgenomen, aangaande activiteiten van onze organisatie, waarvan in bijna alle landen van Europa en in Israël actieve organisaties deel uit maken, die een dergelijke vermelding rechtvaardigen.
Sterker nog, de FIR treedt samen met haar ledenorganisaties in vele landen op tegen neofascisme, racisme, antisemitisme en vreemdelingenhaat. Zij ondersteunt, als NGO, het actieplan van de UNESCO tegen antisemitisme en werkt als “voorvechter voor de vrede” voor de VN. Het is ons ten enenmale onduidelijk wat er “links-extreem georiënteerd” is aan dergelijke activiteiten.

In afwachting van uw antwoord, verblijven wij,

Hoogachtend,

Michel Vanderborght voorzitter
Dr. Ulrich Schneider secretaris

Op verzoek van de FIR heeft ook de AFVN een protestbrief tegen deze kwalifi catie aan de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gestuurd.

 

AFVN